۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

نه به این و نه به آن

250px-SorayaAndShah.jpg
100932351063.jpg
khameneyi-russia.jpg

نه به شاه و نه به شاهزاده
نه به ولی فقیه و نه به ولی وقیح
نه به مریم مسعود و نه به مسعود مریم
نه به رهبر خوانده و نه به خود خوانده رهبر
نه به رئیس جمهور هاله نور و نه به رئیس جمهور بی هاله
نه به لیدر حزب کمونیست کاغذی و نه به لیدر حزب کاغذی کمونیست
نه به خدایگان قدرت و ثروت و نه به خدای واهی
نه به نمایندگان خدا و نه به خدای نماینده
نه به شخصیت پرستان و نه به کیش شخصیت
نه به امام مقوایی و نه به امام جاهل

نه به پروز ثابتی و نه به اسدالله لاجوردی
نه به شکنجه سفید و نه به شکنجه واتر بوردینگ
نه به آنارشیست لمپن و نه به لمپن آنارشیست
نه به بنی صدر صد در صد و نه به مریم نور تابان
نه به خدای کعبه و نه به خدای بی کعبه
نه به زندان و نه به اعدام
نه به یادگار امام و نه به امام یادگار
نه به دوران طلایی امام و نه به امام دوران طلایی
نه به ارباب و نه به کد خدا
نه به کوخ نشینی و نه به کاخ نشینی
نه به حلبی آباد و نه به کارتن خوابی
نه به کار کودک و نه به آزار کودک
نه به آزار حیوانات و نه به حیوان آزاری

کسانی که شخصیت پرستند به شخصیت خودشان اعتمادی ندارند 

 حتی اگر یک جامعه بی حکومت و بدون دولت هم داشته باشیم که البته آرزوی من هست ولی انسانهایی که همان فرهنگ چابلوسی , خدا سازی ,تقدس گرائی ,انگ, اتهام ,تهمت ,دروغ ,لمپنیسم ,فحاشی ,جعل واقعیت ها , پرونده سازی , عدم صداقت , اپورتونیسم و ... را با خود حمل می کنند باز جامعه را دچار مشکل می کنند حتی اگر خود را آنارشیست بنامند. 

به طور کل , فرهنگ چابلوسی , خدا سازی ,تقدس گرائی ,انگ, اتهام ,تهمت ,دروغ ,لمپنیسم ,فحاشی ,جعل واقعیت ها , پرونده سازی , عدم صداقت , اپورتونیسم و ... بعضی از انسانها را به خود آغشته کرده است و سراغ  هر اندیشه انسانی هم که بروند و از آن دفاع کنند فقط آن اندیشه را پوششی قرار می دهند تا این صفات خود را پشت آن پنهان کنند. در واقع شخصیتشان هیچ تغییری نمی کند و تازه باعث تخریب آن اندیشه نیزمی شوند.

نه شاه میخواهیم ، نه رهبری ، نه دیکتاتور نه احمدی

 نه شاه میخواهیم نه آقا ، نه رهبر کودتا

 

 آری به جهانی بدون دولت و حزب
آری به جهانی بدون مرز ,مین و سیم خاردار
آری به جهانی بدون سرور و صاحب و ارباب
آری به جهانی بدون سلسله مراتب (هیراشی)
آری به جهانی بدون اقتدار
آری به جهانی بدون اتوریته (سلطه)
آری به جهانی بدون تسلیحات نظامی
آری به جهانی بدون نیروگاه اتمی
آری به جهانی بدون فقر
آری به جهانی بدون ارتش
آری به جهانی بدون سربازی
آری به جهانی بدون زندان ,اعدام و شکنجه
آری به جهانی بدون سرمایه داری
آری به جهانی بدون مرد سالاری
آری به جهانی بدون نابرابری جنسیتی و نژادی
آری به جهانی بدون الیت گرائی
آری به جهانی بدون مذهب و خدای واهی
آری به جهانی بدون رهبر , شاه, ولی فقیه
آری به جهانی بدون انباشت سرمایه
آری به جهانی بدون تمرکز قدرت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر