۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

نامه های محمد نوری زاد اشاره به پیکر گندیده نظام و عریان کردن این واقعیت است


نامه های محمد نوری زاد اشاره به پیکر گندیده نظام و عریان کردن این واقعیت برای نظام و مردم است و چه نوری زاد با نامه هایش به خامنه ای بر گوشه هایی از این واقعیت نور افکن بیندازد و چه این کار را انجام ندهد اصل مسئله همچنان بر قوت خود باقی است و پیکر جمهوری اسلامی گندیده است و قابل درمان هم نیست.نوری زاد مانند یک پزشک و یا مانند یک دوست خیرخواه دارد به مریضی که مرگش حتمی است یادآوری می کند که در این فرصت باقی مانده لااقل بپذیرد که لاشه جمهوری اسلامی گندیده است و لااقل به خود دروغ نگویند و بپذیرند مرگ جمهوری اسلامی را تا شاید پذیرش آن برایشان کمتر دردناک باشد.شاه صدای مردم را شنید ولی دیر شنید ولی با این حال همین شنیدن باعث شد که به سرنوشت قذافی و صدام دچار نشود.خمینی جام زهر را سرکشید ولی دیر سر کشید ولی همین نوشیدن باعث شد که دچار سرنوشت صدام و فذافی نشود و اینک خامنه ای یا باید مانند شاه و خمینی عمل کند یا اینکه منتظر سرنوشتی مانند صدام و قذافی باشد. اما به باور من خامنه ای و بشار اسد به سرنوشت قذافی و صدام دچار خواهند شد و هر دوی آنها به هم امید دارند و سرنوشت خود را به یکدیگر گره زده اند و تصور می کنند که دو نفر که در حال غرق شدن هستند می توانند همدیگر را نجات دهند.  پیکر نظام بشار اسد و خامنه ای گندیده است و در این حالت گندیدگی  به مغز و استخوانشان  نیز رسیده است و در حال غرق شدن هم هستند و کروبی و موسوی آخرین پزشکان و آخرین فرصت برای درمان این نظام گندیده بود و الان هم حكايت نرود ميخ آهني درسنگ  (  نامه های محمد نوری زاد به خامنه ای )

فیلم مونتاژی وزارت اطلاعات علیه محمد نوری زاد هیچ تغییری در اصل قضیه که گندیدگی پیکر نظام است ایجاد نخواهد کرد و واقعیت همچنان بر قوت خودش باقی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر