۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

در سرزمین من

در سرزمین من

هیچ کوچه ای

به نام هیچ زنی نیست
...
و هیچ خیابانی …

بن بست ها اما

فقط زنها را می شناسد انگار...

در سرزمین من

سهم زنها از رودخانه ها

تنها پل هایی است

که پشت سر آدمها خراب شده اند...

اینجا

نام هیچ بیمارستانی

مریم نیست

تخت های زایشگاهها اما

پر از مریم های درد کشیده ای است

که هیچ یک ، مسیح را

آبستن نیستند
Mona Sardari

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر