۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

جهان خانه ماست ، با کدام گزینه ها موافق هستید؟

1- جهانی بدون جنگ و کشتار
2- جهانی بدون انرژی اتمی
3- جهانی بدون سلاح جنگی
4- جهانی بدون فقر و گرسنگی
5- جهانی بدون مرز و سیم خاردار
6- جهانی بدون دولت های ملی
7- جهانی بدون زندان و زندان بان
8- جهانی بدون ارتش و سربازی
9- جهانی بدون فاصله طبقاتی
10- جهانی بدون شکنجه و اعدام
11- جهانی بدون سرمایه داری
12- جهانی بدون قوانین دولتها
13- جهانی بدون استبداد و دیکتاتوری
14- جهانی بدون امپریالیسم
15- جهانی بدون استثمار و استعمار
16- جهانی بدون شاه ، رهبر و رئیس جمهور
17- جهانی بدون شهروند درجه 1 و 2
18- جهانی بدون نابرابری جنسیتی
19- جهانی بدون مجالس دولتها
20- جهانی بدون نابرابری ها
21- جهانی بدون دین و مذهب
چه موارد دیگری برای این نظر سنجی پیشنهاد می کنید؟


۱ نظر:

 1. در جهان اگر ستم و بيداد و ظلم و نابرابري, جنگ و كشتار و شكنجه و استبداد و ديكتاتور هست دليل و ريشه اصلي اش استثمار و استعمار است.
  براي اينكه جهاني عاري از ستم و استثمار و جنگ و كشتار و بي عدالتي داشته باشيم لام و ضروري است در هر كجا كه هستيم و به هر كجا كه تعلق داريم براي نفي ديكتاتور, استقرار آزادي و صلح و نفي ستم و استثمار مبارزه كنيم.
  نطفه تمام بدبختي ها در همين است.و به گفته حنيف كبير:«جنگ نه بين با خدا و بي خدا كه بين استثمار كننده و استثمار شونده است.»
  طلايه دار
  http://talaieh-daran.blogspot.com/

  پاسخحذف