۱۳۸۷ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

موانع رفع ستم جنسی از زنان

مبارزات زنان برای احقاق و تحقق حقوق خود در واقع مبارزه برای کل جامعه است و چنانچه حقوق آنان تحقق یابد در واقع توانسته ایم به یک جامعه آرام ، انسانی ، مترقی ، آزاد و بدون تبعیض جنسیتی برسیم. رسیدن به جامعه انسانی و یرایر ، مبارزه با سنن عقب افتاده و ارتجائی و ایجاد تغییرات بنیادین و ریشه ای در جامعه ، بدون رفع ستم جنسی از زنان غیر ممکن است. خواستها و مطالبات زنان برای برابری کامل ، آن چنان ریشه ای و رادیکال است که فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر و تحولات جدی در همه عرصه ها سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و... به سوی تحقق کامل گام بر خواهد داشت. برای تحقق کامل حقوق زنان باید قوانین موجود را به کل تغییر داد و عامل تغییر و تصویب قوانین جدید خود زنان باشند، (منظور چند نماینده زن نیست) می بایست شیوه سنتی زندگی کنونی و ساختار خانواده را دگرگون کرد. در آداب و رسوم جامعه می بایست تغییر و تحولات اساسی ایجاد کرد و آگاهی جامعه را ارتقا داد و دیدو نگرش نسبت به زنان را متحول کرد. جامعه ما برای تغییرات اساسی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی نیاز به تحولات بنیادین دارد. ترسیم چگونگی یک چنین جامعه ای و تلاش برای ارائه دادن طرحهائی که بتوانیم یک جامعه انسانی ترو برابرداشته باشیم از ضروریات انکار ناپذیر محسوب می گردد. فعالین و تئورسین های جامعه برابرباید عامل ایجاد و حامل اندیشه هائی باشند که بتوانند زمینه ایجاد تحولات ریشه ای در جامعه را فراهم کنند. از جمله مسائل کلیدی بحران موجود در جامعه وجود ستم و نابرابری های جنسیتی است که برطرف کردن آن باعث حل بسیاری از دیگر مشکلات جامعه خواهد شد.
بطور کلی موانع رفع ستم جنسی از زنان را اینگونه می توان برشمرد.
1- جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی مذهبی مردسالارانه حاکم بر جامعه که با سرنگونی آن و تغییر قوانین نابرابر برطرف خواهد شد
2- آداب و سنن فرهنگی ، اجتماعی مردسالارانه و ضد زن که مردم جامعه حامل آن هستند که ستم جنسی را با سنن عقب افتاده بازتولید می کنند. برای رفع این مانع نیاز به مبارزه ، ایجاد آگاهی ، خواست همگانی و فوانین مترقی داریم
3- سیستم سرمایه داری که خود عامل نابرابری ها است و همه چیز را و حتی انسان زن و مرد را کالا و ابزار کار می بیند و زنان فقیر دیگر کشورها را مانند کالاها و برده های جنسی خرید و فروش و مورد استثمار و بهره برداری سودجویانه قرار می دهد. برای رفع این مشگل باید دست به تغییرو تعویض سیستم زد و جلوی سرمایه داران را سد کرد

ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر