۱۳۸۷ اسفند ۲, جمعه

در این شرایط ، ابتدا به دفاع از چه کسی برخیزیم ؟

جمهوری اسلامی با هجوم گسترده خود به هرجنبنده ای ، آنچنان توپ در میدان ما انداخته است که نمی دانیم کدام توپ را بگیریم ، به دفاع از چه کسی برخیزیم ، به تحلیل کدام یک بپردازیم و برای کدام یک چاره جوئی کنیم و .... طبق معمول ما تمام وقت در حال تدافع هستیم و فرصت برنامه ریزی برای به دست گرفتن ابتکار عمل را نداریم و نمی توانیم خود را بر یک هجوم ج.ا متمرکز کنیم . البته اینگونه عمل کردن در کوتاه مدت به نفع ج.ا است اما نه در دراز مدت ، چون باعث متراکم شدن اعتراضات اجتماعی می شود و با یک جرقه می تواند گسترش پیدا کند. از طرفی هدف ج.ا با این کارها که نزدیک انتخابات است معلوم نیست که چیست ، شاید ج.ا مشغول کار خاصی است و تلاش می کند ما را به خود مشغول کند ، شاید هم به خاطر انتخابات سر خودشان به درگیریهای درونی گرم است ، اما اینگونه اگر ادامه بدهند نه تنها نمی توانند بر اوضاع مسلط شوند بلکه به دلیل فشار زیاد در همه عرصه ها ، می تواند کنترل جامعه از دستشان خارج شود . باید تلاش کنیم که ما نیز با شگردهای مختلف مبارزاتی ج.ا را سر درگم کنیم و از حالت تدافعی خارج شده و ج.ا را به حالت دفاعی بکشانیم. از جمله موارد مهم مورد تهاجم می توان به این 14 مورد اشاره داشت.
1 - طرح دوباره اعدام وبلاگ نویسان 2- اخراج پرستاران از بیمارستان که به بهانه های عدم رعایت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی نامه اخراج دریافت کردند . 3 - حمله و سرکوب به دراویش گنایادی 4- آموزش نظامی به محصلین مدارس وآمادگی ذهنی آنها برای شرکت در جنگ احتمالی 5- دستگیری و سرکوب بهائیان و تخریب قبرستان ها6 - دستگیری فعالین دانشجوئی 7- دستگیری فعالین کارگری 8- دستگیری فعالین جنیش زنان 9- تبدیل دانشگاه به قبرستان و ادامه انتقال استخوانهای باقی مانده کشته شدگان جنگ 10- طرح تصفیه خبرنگاران 11- طرح آموزش مذهب در مهد کودک ها 12- مسئله انتخابات 22 خرداد در ایران 13- یورشهای همزمان ، گسترده و وحشیانه به منازل شخصی و دستگیری تعداد زیادی از عزیزان آنها 14- تخریب گورستان خاوران و...

http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=57838

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=37675

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر