۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

در اصلاح نواقص گفتار جمعی خود بکوشیم


مقدمه : "در این نوشته من قصد دارم فقط ایجاد بحث کنم یعنی اینکه زمینه بحث را حول موضوعاتی مشخص شروع کنم و به آنچه که می پردازم صرفا جهت آغاز بحث و گفتگو با مخاطبان و پیدا کردن کلمات مناسب برای گفتگوی متقابل با استفاده از خرد و عقل جمعی است و همچنین ایجاد حساسیت و احساس مسئولیت جمعی بیشترنسبت به واژه هایی که استفاده می شود ولی نادرست هستند.
البته تاکنون در این باره بسیار صحبت شده است و خواهد شد و طبیعتا حرف جدیدی برای گفتن ندارم و این مطلب در امتداد همان مباحث در این زمینه است و صرفا تاکیدی بر آنها است تا بتوانیم با یکدیگر دیالوگ کنیم و با کمک و یاری یکدیگر در اصلاح نواقص گفتار جمعی خود بکوشیم."


همجنسگرایی : هنوز هم در پیرامون روابط اجتماعی خود می توان شنید که برخی بر حسب عادت یا عدم دقت و حتی بدون منظور از واژه همجنس بازی به جای همجنسگرایی استفاده می کنند که باید گفت همجنس باز درست نیست چراکه بازی نیست و یک گرایش جنسی است و استفاده از واژه همجنس باز توهین آمیز است.دراین زمینه مقالات بسیاری در اینترنت وجود دارد که می توان برای اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه کرد.

فاحشه سیاسی : نگاه و تصوری که پشت کلمه روسپی‌گری ،تن‌فروشی یا فحشا  وجود دارد البته در بین افراد (فرد به فرد) و حتی درجوامع مختلف یکسان نیست و استفاده این کلمه همراه با کلمه سیاسی که فاحشه سیاسی یا فاحشگی سیاسی است که  توسط برخی در ادبیات سیاسی فارسی مورد استفاده قرار می گیرد به لحاظ مفهومی سیاسی درست نیست و چنین اصطلاحی در ادبیات سیاسی نداریم و از طرفی از این واژه فاحشه نباید به عنوان فحش و ناسزا استفاده کرد و یا کلا در بین جملات و صحبتهای خود اصلا نباید از این واژه استفاده کرد.

جوانمردی : در فرهنگ لغت جوانمردی به معنای سخاوت و بخشندگی و.....است. تو گویی زنان سخاوتمند و بخشنده یا از خود گذشته نیستند و این فقط مردان هستند که سخاوت دارند و بخشنده هستند و گذشت دارند در حالی که اگر بیشتر هم نباشند کمتر هم نیستند که بنابراین می توان به جای جوانمرد از لغت سخاوتمند و بخشنده بودن استفاده کرد و اگر بر اساس عادت از جوانمرد استفاده کردیم پشت سر آن جوان زنی را نیز استفاده کنیم که می شود جوانمردی و جوان زنی یا اینکه پشت سر بکار بردن واژه جوانمردی خود را اصلاح کنیم و از معنای آن که بار تک جنسیتی ندارد که همان سخاوت و بخشندگی است  استفاده کنیم که قطعا بهتر می باشد.

مردانگی : در فرهنگ لغت مردانگی به معنای شجاعت و دلیری و.....است. در جنبش 88 باری دیگر زنان شجاعت خود را برای مبارزه با استبداد مذهبی حاکم اسلامی نشان دادند و همین زنان هستند که 34 سال است که در مقابل حجاب اجباری و خشونت و سرکوب خشک مغزان مذهبی حاکم ایستادگی کرده اند.شجاعت و دلیری ربطی به جنسیت ندارد و فراجنسیتی است بنابراین می بایست به جای استفاده از لغت مردانگی از شجاع بودن و دلیر بودن استفاده کرد.
  
انسانی و حیوانی : محبت و رفتار مهربانه یک حیوان به حیوان دیگر یا نسبت به یک انسان, حیوانی است و محبت و رفتار مهربانه یک انسان به انسانی دیگر یا به یک حیوان, انسانی است.این ارزش گذاری ما و تصور غلط ماست که فکر می کنیم لزوما حیوانات گوشت خوار هرگز با طعمه های خود رفتار مهربانانه نمی کنند اما وقتی یک حیوان به بچه های خودش یا جفت خودش به مهربانی رفتار می کند پس این حس را می تواند در شرایطی خاص نسبت به بچه های طعمه خود نیز پیدا کند بنابراین لزوما نباید در چنین مواقعی ,آن را رفتاری انسانی بنامیم بلکه رفتاری حیوانی نیز هست و می توان از آن در مورد انسان و حیوان به عنوان انسانی و حیوانی نام برد.

خاله زنک:به باور من این واژه  نشات ازادبیات تحقیرآمیزمردسالارانه دارد که باید تلاش نمود که هرگز از آن استفاده نکرد.

زنیکه : این واژه  نیز تحقیرآمیز و توهین آمیز است و بار جنسیتی دارد و حتی اگر بار تک جنسیتی نیز نداشت چون تحقیرآمیز و توهین آمیز است نباید از آن استفاده کرد.

تخم داشتن: در اصطلاح عامیانه یعنی کسی که نمی ترسد و شجاعت دارد که این اصطلاح عامیانه هم بار تک جنسیتی دارد و هم واقعیت ندارد چراکه زنان تخم ندارند ولی تخمک دان دارند ولی با این حال در بسیاری از موارد شجاعتشان از مردان بیشتر است.در واقع هیچ رابطه ای بین تخم و شجاعت وجود ندارد.تلاش کنیم که هرگز از چنین اصطلاحی استفاده نکنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر