۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

کاریکاتور کش نده از نیک آهنگ کوثر و یک عکس از خر رهبر کشی شیعیان جهانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر