۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

گزارش تظاهرات ضد سرمایه داری در کلنروز شنبه ساعت 11 تظاهرات ضد سرمایه داری که خبر رسانی آن توسط اینترنت صورت گرفته بود در کلن آلمان با حضور بیش از 1000 نفر تا 1500 نفر برگزار شد.این تظاهرات را کسی ازپلیس اجازه نگرفته بود چراکه هر تظاهراتی را یکنفر باید مسئولیتش را به عهده بگیرد.در این تظاهرات پلیس سعی نکرد که تحریک کند یا با خشونت یرخورد کند که چنین سیاستی را در کل آلمان داشته اند که علت آن این است که نمی خواهند خودشان باعث شوند که به خرمن اعتراضات آتش بزنند که موجب شود توده های ناراضی بیشتری به خیابان بیایند . در این تظاهرات احزاب حضور نداشتند و برگزارکنندگان با حضور احزاب با پرچم و هویت حزبی موافقت نکرده بودند.
در تظاهرات افراد مختلفی بودند از جمله هکرهای «آنانیموس» یا نا‌شناس , دمکراسی واقعی همین حالا , اتک , آنارشیستها و ....
در مسیر تظاهرات پلیس در جلوی همه بانکها ایستاده بود. در جلوی یکی از بانکها تعدادی جوان که اکثرا زن بودند جلوی در بانک روی زمین نشسته بودند و بر علیه بانکها و سرمایه داری شعار می دادند و پلیس مقابل آنها ایستاده بود و پشت سر آنها یک ماشین پلیس پارک کرده بود تا بر تعداد افراد معترض در جلوی بانک افزوده نشود .  در جلوی یکی از بانکها هکرهای آنانیموس با ماسک معروفشان ایستاده بودند و اطلاعیه های خود را پخش می کردند. زمانی که تظاهرکنندگان به مقابل پلیس می رسیدند شعار می دادند "پلیس را روزهای شنبه بی کار و تعطیل کنید"


در اطلاعیه آنانیموس به آلمانی نوشته شده بود:Hallo welt!
wir sind keine sekte,keine partei,keine verein,sie können uns nicht beitreten,es gibt keine Anführer,jeder kann Anonymous sein !
Ihr Nachbar,Friseur,Becker,Metzger,Gärtner,oder SIE!
Anonymous ist das was WIR daraus machen. 
wir vertreten die Freiheit,die freie Meinunngsäusserung und Gerechtigkeit im internet und auf der Welt.
Wir dulden keine zensur !
Wir fordern Frieden u.Gleichberechtigung für jeden Menschen,egal Welcher Hautfarbe o.Religion.
Wir verstehen,da die Schuldigen selber nur Opfer dind !!!
Wir vergessen nicht wer unrecht handelt,u.werden durch Streik u . Boykott darauf aufmerksam machen.
Ihr braucht uns nicht zu erwarten,denn wir sind schon da!!!
jedes mal wenn Unrecht geschiet!!!
Wir sind Viele,wir sind überall!!!
WIR SIND EINS, GETEILT DURCH UNENDLICH


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر