۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۷, شنبه

اطلاق واژه چپ , آنارشیست و یا راست , برای چه کسانی توهین آمیز محسوب می شود ?

در ادبیات سیاسی ,عده ای خود را راست و عده ای دیگر خود را چپ تعریف می کنند و عده ای دیگر خود را آنارشیست می دانند. در ادبیات سیاسی چپ ها , (یعنی کسانی که خود را چپ تعریف می کنند و خود را چپ می دانند) استفاده از کلمه راست برای آنها و خطاب کردنشان به عنوان راست و اطلاق این کلمه به آنان  , به عنوان یک توهین سیاسی محسوب می شود و حتی اگر به چپ ها بگوئیم آنارشیست باز برای خیلی از آنها یک توهین سیاسی است. در ادبیات سیاسی راست ها ( یعنی کسانی که خود را راست تعریف می کنند و خود را راست می دانند ) اگر آنها را چپ خطاب کنیم , موجبات ناراحتی آن افراد را فراهم خواهیم کرد و یا اگر آنارشیست خطابشان کنیم باز آن را به عنوان یک توهین سیاسی محسوب خواهند کرد. در ادبیات سیاسی آنارشیستها اگر آنها را راست یا چپ خطاب کنند معمولا در جواب خواهند گفت که ما نه راست هستیم و نه چپ , بلکه آنارشیست هستیم.
به باور من , هر کسی را باید آنگونه خطاب کرد که خود فرد نسبت به خود به کار می برد هر چند که دیگران نیز نسبت به ما دید و نظر خاص خودشان را دارند و هر کسی ما را این یا آن خواهد دانست و گاهی کاملا بر خلاف آن تعریفی است که ما از خودمان داریم. به عنوان مثال , من خود را یک آنارشیست می دانم و آنارشیست بودن را نه ارزش می دانم و نه مقدس و اینکه دیگر افراد من را چپ یا راست یا آنارشیست بدانند یا ندانند و یا اینکه چه چیزی خطاب کنند , برای من اصلا اهمیتی ندارد وچپ یا راست یا آنارشیست بودن برای من یک کنش سیاسی است که فرد سعی می کند خود را در حوزه مشخصی تعریف کند. من هیچ یک از این تعاریف چپ یا راست یا آنارشیست را توهین سیاسی نمی دانم و دیگران مختارند که من را راست یا چپ یا آنارشیست بدانند یا ندانند.


نظام جلالی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر