۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

سوالاتی پیرامون حذف کودتایی ۲۶۸ کاربر فعال بالاترین در ۳ روز


۱- آیا حذف فله ای و گسترده لینک ها و کاربران بالاترین که عمدتا در یکشنبه سیاه صورت گرفت سیاستی دیکته شده بوده است به مدیر بالاترین یا تصمیمی ناگهانی و بی خردانه ؟


2- به  گفته مارکس «تاریخ نخست بصورت یک تراژدی جلوه می کند ودرصورت تکرار به صورت کمدی »، حال من مانده ام وقتی  کودتا هم در دنیای واقعی صورت میگیرد و هم در دنیای مجازی ، این کودتای بالاترین نیز تراژدی است یا کمدی ؟

3- آیا حذف  ۲۶۸ کاربر فعال بالاترین حماقتی طراحی شده بود یا یک تاکتیک انتحاری ?

4- آیا حذف  ۲۶۸ کاربر آزادیخواه و سکولار بالاترین در ۳ روز  را میتوان یک کودتا نامید ؟

5- آیا مدافعان آزادی بیان  اخراج  ۲۶۸ کاربر بالاترین را محکوم خواهند کرد  ؟

6- آیا حذف کاربران وبلاگ نویس  آزادیخواه بالاترین ، سیاستی شکست خورده در عرصه سرکوب آزادی بیان و مطبوعات  است ؟

7- آیا عملکرد سرکوب گرانه بالاترین ، نشانه ضعف تک مدیریتی و وجود روح دیکتاتوری در افراد است ؟

8- آیا سازمان ها و احزاب سیاسی ، سرکوب کاربران آزادیخواه و سکولار بالاترین را محکوم خواهند کرد ؟

9- اکثر این  ۲۶۸ نفر حذف شده از فعالان سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی هستند که دارای ارتباطات و شبکه وسیع خبری هستند ولی آیا در مقابل حرکت سرکوبگرانه بالاترین واکنش مناسب  نشان خواهند داد  ؟

10- آیا بالاترین با بادی که کاشته است ، توفان درو خواهد کرد ؟

11- آیا آزادیخواهان  ایران و افغانستان  این اقدام بالاترین را محکوم خواهند کرد ؟

12- آیا کانون ها و انجمن های سیاسی و فرهنگی ایرانی این اقدام سرکوبگرانه بالاترین را محکوم خواهند کرد ؟

13- آیا بالاترین توسط سایر کاربران بالاترین و خوانندگان آن بایکوت خواهد شد ؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر