۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

کودتا در بالاترین

فهرست بلند قربانیان کودتا 
 1. 22ze (permanent)
 2. 00iran (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 23)
 3. dara2010 (permanent)
 4. yakamoz (permanent)
 5. khaki (permanent)
 6. sashtyani (permanent)
 7. gomnamian (permanent)
 8. green.path (permanent)
 9. brabt (permanent)
 10. gogreen (permanent)
 11. khashak45 (permanent)
 12. azadi_1388 (permanent)
 13. noqte (!باز شد، چون اثبات کرد که دو حساب کاربری دارد)
 14. anakanda (permanent)
 15. havaspart (permanent)
 16. irane-azad (permanent)
 17. aydeniz (permanent)
 18. roger_s (permanent)
 19. cesc (permanent)
 20. behrangi (permanent)
 21. zeus_1 (permanent)
 22. khalesoske (permanent)
 23. malekius (permanent)
 24. dardmand (permanent)
 25. radiman (permanent)
 26. Atlas21 (permanent)
 27. mehrankamali (permanent)
 28. amiroo (permanent)
 29. truepars (permanent)
 30. unit (permanent)
 31. phenom (permanent)
 32. ramtin5790 (permanent)
 33. kenny (permanent)
 34. ddno (permanent)
 35. ezel (permanent)
 36. shooresh_1 (permanent)
 37. malcolm (permanent)
 38. godfighter (permanent)
 39. rabinhod (permanent)
 40. kohaix (permanent)
 41. elmira2009 (permanent)
 42. mandir (permanent)
 43. sansor (permanent)
 44. mohareb (permanent)
 45. kamyiran (permanent)
 46. kajputin (permanent)
 47. jacklondon (permanent)
 48. borna-16 (permanent)
 49. jouyandeh (permanent)
 50. donjuan (permanent)
 51. dahri (permanent)
 52. caesar (permanent)
 53. douran (permanent)
 54. shahab777 (permanent)
 55. goleyas (permanent)
 56. invictus (permanent)
 57. cansu (permanent)
 58. greenit (permanent)
 59. punishment (permanent)
 60. shahinfm (permanent)
 61. hamseda_19 (permanent)
 62. TAN-TAN (permanent)
 63. elmielnaz (permanent)
 64. yahoo (permanent)
 65. mandir (permanent)
 66. nevermore (permanent)
 67. Aliba (permanent)
 68. down_under (permanent)
 69. ayeneh50 (permanent)
 70. s.jf (permanent)
 71. datiss (permanent)
 72. dr.mosadeq (permanent)
 73. tabrizian (permanent)
 74. sikhunak (permanent)
 75. xload (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 23)
 76. bijan62 (permanent)
 77. hichkas (permanent)
 78. redson (permanent)
 79. vafa (permanent)
 80. neogreen (permanent)
 81. abcdefgh (permanent)
 82. boomp (permanent)
 83. frdm.green (permanent)
 84. rahafree (permanent)
 85. vakil (permanent)
 86. swaziland (permanent)
 87. albeka (permanent)
 88. taraniazi (permanent)
 89. senaps (permanent)
 90. kolge (permanent)
 91. yuxari (permanent)
 92. avantgarde (permanent)
 93. babek (permanent)
 94. andisheh (permanent)
 95. qartal (permanent)
 96. yilmaz (permanent)
 97. SadeqRahimi (permanent)
 98. arashxan (permanent)
 99. imanesabz (permanent)
 100. freebehi (permanent)
 101. green_path (permanent)
 102. raelian (permanent)
 103. humanwatch (permanent)
 104. _ayatollah (permanent)
 105. baritaala (permanent)
 106. garibaldi (permanent)
 107. amir80 (permanent)
 108. green_army (1 day - reopened)
 109. sahar.k (permanent)
 110. metalboy (permanent)
 111. alafak (permanent)
 112. alimba (permanent)
 113. sakar (permanent)
 114. misky (permanent)
 115. manamman (permanent)
 116. serpicoo (permanent)
 117. marcos (permanent)
 118. davidjbz (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 23)
 119. minatarin (permanent)
 120. mustafa68 (permanent)
 121. hamidnight (permanent)
 122. odiseh60 (permanent)
 123. zarivar (permanent)
 124. mypc (permanent)
 125. shapal (permanent)
 126. Behzaad (permanent)
 127. kamangiri (permanent)
 128. ferdows (permanent)
 129. sinabalkan (6 days)
 130. jokershadow (permanent)
 131. 2fun (permanent)
 132. ghalamsabz (permanent)
 133. comrade (permanent)
 134. socialman (permanent)
 135. divaneh (permanent)
 136. OOTOOBOOS (permanent - نامه نوشت، باز شد)
 137. aypirzan (permanent)
 138. shahtoot (permanent)
 139. maraliran (permanent)
 140. eng.saraf (permanent)
 141. gece (permanent)
 142. mehrdadsa (permanent)
 143. hypatia (permanent)
 144. dad_bidad (permanent)
 145. dunews (permanent)
 146. happy (permanent)
 147. arctic.sun (permanent)
 148. vahraz (permanent)
 149. alihm (permanent)
 150. liberte (permanent)
 151. feminist01 (permanent)
 152. racist (permanent)
 153. lordomid (permanent)
 154. ernesto (permanent)
 155. sarv (permanent)
 156. apar (permanent)
 157. _30morgh (permanent)
 158. w12345 (permanent)
 159. mahdi626 (permanent)
 160. benq (permanent)
 161. golaqa (permanent)
 162. nimazad (permanent)
 163. kavin (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 23)
 164. why09 (permanent)
 165. wiseman (3 days)
 166. mrrm (permanent)
 167. mardeparsi (permanent)
 168. euro (14 days)
 169. teaspoon (permanent)
 170. paramers (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 23)
 171. tease (permanent)
 172. neunima (permanent)
 173. lucas (permanent)
 174. wwwbfcom (permanent)
 175. rebin (permanent)
 176. genius.man (permanent)
 177. persepolis (permanent)
 178. pashootan (permanent)
 179. babak604 (permanent)
 180. kh.akhar (permanent)
 181. mr_mbm (permanent)
 182. masroh (permanent)
 183. falcon83 (permanent)
 184. persianmjt (permanent)
 185. koala (permanent)
 186. shaygan (permanent)
 187. shirsangi (permanent)
 188. albaloo (permanent)
 189. greens1363 (permanent)
 190. feroyd (permanent)
 191. turkoglan (permanent)
 192. babak_hak (permanent)
 193. fardaad (permanent - نامه نوشت، باز شد)
 194. balegh (permanent)
 195. forgotten (permanent)
 196. shakila (permanent)
 197. itclover (permanent)
 198. franklyn (permanent)
 199. imanava (permanent)
 200. Boushvek (permanent)
 201. niki_s58 (permanent)
 202. shoqad (permanent)
 203. d.agnostic (3 days - باز شد - تحریم کرده است )
 204. modernity (permanent)
 205. elegance (permanent)
 206. dezire007 (permanent)
 207. jinus (permanent)
 208. killjoy (permanent)
 209. whitecube (permanent)
 210. nickolas (permanent)
 211. baghlava (permanent)
 212. atabey (permanent)
 213. rebinhawar (permanent)
 214. chort (permanent)
 215. orkid (permanent)
 216. lotus60 (permanent)
 217. phoor (permanent)
 218. joojajan (permanent)
 219. pelang (permanent)
 220. ardeshir3h (permanent)
 221. didi (permanent)
 222. 1ironi (permanent)
 223. parviz (permanent)
 224. someone (permanent)
 225. behnamfunny (permanent)
 226. qalatdikte (permanent)
 227. saeed2000 (permanent)
 228. garadagh (permanent)
 229. moonman (permanent)
 230. zimmerman (permanent)
 231. aasemoun (permanent-نامه نوشت، باز شد Dec. 22)
 232. amix (permanent)
 233. soley (permanent)
 234. gen2 (permanent)
 235. 30borj (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 22)
 236. youngest (permanent)
 237. jokero (permanent)
 238. arash95 (permanent)
 239. irana (permanent)
 240. UniMinD (permanent)
 241. aalijenaab (permanent)
 242. sooshians1 (permanent)
 243. diescolor (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 23)
 244. bugattiveyron (permanent)
 245. ehsan997 (permanent)
 246. obrien (permanent)
 247. razes (permanent)
 248. faryad1600 (permanent)
 249. iqid (permanent)
 250. neutronix (7 days)
 251. nime_jun (permanent)
 252. neekou (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 22)
 253. ariya7 (permanent - نامه نوشت، باز شد Dec. 22)
 254. cheguvara2 (permanent)
 255. baharekh (permanent)
 256. 122333 (permanent)
 257. vert (permanent)
 258. jooyandeh (21 days)
 259. asap (permanent)
 260. frangi (permanent)
 261. kenji (permanent)
 262. hootan (permanent)
 263. rainy (permanent)
 264. afebrahimi (permanent)
 265. zendani (permanent)
 266. turksabz (permanent)
 267. enforce (permanent)
 268. imanwow (permanent)
 269. desert-man (permanent)
 270. annahita (permanent)
 271. Qolang (permanent)
 272. zendani (permanent)
 273. paeez.e.88 (permanent)
 274. gorgeous (permanent)
 275. omid57 (permanent)
 276. greenpd (permanent)
 277. web2.0 (permanent)
 278. mehdy78 (permanent)
 279. mehdyyahya (permanent)
 280. lizard (3 days)
 281. sarbazsabz (permanent - نامه نوشت، باز شد)
 282. Lenny (14 days)
 283. atashzad (7 days)
 284. free.index (permanent)
 285. 30na60 (2 days - reopened)
 286. chopin (permanent)
 287. shab3000 (permanent)
 288. sbeholder (permanent)
 289. n1ma (permanent)
 290. ramtinlike (permanent)
 291. azee (permanent)
 292. 2ris (permanent)
 293. rsis_god (permanent)
 294. dima (14 days)
 295. varliq (permanent)
 296. m_16 (permanent)
 297. m.thatcher (permanent)
 298. Greenvoice (permanent)

  هیچ نظری موجود نیست:

  ارسال یک نظر