۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۱, شنبه

آه ای زنان سرزمین من


آه ای زنان سرزمین من, که بر پیکرت تازیانه و ندایت غرق خون بود .

 آه ای زنان سرزمین من, تا که گفتی رای من کو? با باتوم برسرت کوفتند.

 آه ای زنان سرزمین من, که خاطره هایت از جمهوری اسلامی ,تازیانه بر پیکرت, از برای تاری مو بود.

 آه ای زنان سرزمین من, که خاطره هایت از جمهوری اسلامی ,اشک مادران و ماتم و خون بود.

 آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی, یا روسری یا توسری درخیابان بود.

 آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی آتش سوزی در مدرسه دخترانه  شین بود.


  آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی اعدام کودکان در ملا عام بود.

   آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی اعدام هنرمند دختری , نقاش بود.

   آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی رجم و صلب و سنگسار بود.

   آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی دشنه و کارد در سینه فروهر بود.

   آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی تجاوز جنسی و شکنجه بود.

آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی قتل هاله سهابی و شبنم سهرابی بود.

آه ای زنان سرزمین من ,که خاطره هایت از جمهوری اسلامی قتل عاطفه   بود.

  آه ای زنان سرزمین من , پس چرا غربى‌ها، نژادهاى اروپایى، نژادهاى وحشى‌اند!?

پای نوشت : این متن با توجه به اظهارات نژاد پرستانه و وقیحانه علی‌ خامنه‌ای علیه اروپا‌هایی ها وآمریکایی ها  نوشته شده است و به آن اشاره دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر