۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

چگونه به مبارزات خود در ایران ادامه دهیم ?


شرایط سیاسی در ایران امروز بهترین فرصت برای مبارزات هدفمند است و در این 33 سال گذشته هیچ زمانی مانند شرایط سیاسی امروز برای مبارزات تاثیر گذار توسط جمع های کوچک به شکل مبارزات نامنظم وغیرمتمرکزفراهم نبوده است چراکه اکنون می دانیم که نقاط ضعف رژیم کجاست  و چگونه می توانیم با ابتکار و خلاقیت فردی هر چه بیشتر رژیم را دچار سردرگمی و آسیب پذیری بیشتر کنیم و تا مرز استیصال بکشانیم و با توجه به اصل غافلگیری در امر مبارزه  و با گسترده کردن سطح مبارزات خواهیم توانست رژیم را تا حد زیادی زمین گیر کنیم و با وارد شدن به عرصه های گوناگون مبارزه و با کشاندن سطح آن به همه جغرافیای ایران آنگاه می توانیم مبارزات امروزین خود را به بهترین نحو به پیش ببریم.
  مبارزات منظم خیابانی جنبش سبز در طی 2 سال نشان داد که هزینه آن برای فعالین جنبش زیاد بود و رژیم با آگاهی از نقاط دقیق تجمع می توانست با بسیج نیروهای خود از اطراف تهران و تمرکز آنها در مراکز درگیری موفق به سرکوب مردم معترض شود
که بنابراین باید مبارزات نامنظم خیابانی را تداراک ببینیم و علاوه بر آن به جای فعالیتهای علنی باید وارد فاز فعالیت های غیر علنی و نیمه علنی شویم و هسته های مقاومت خود سازمانده و مستقل را ایجاد کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر